3 millió Forintos lakásfelújítási program – 2020

2021. január 01-től életbe lép az új otthonfelújítási támogatás, mely gyermeket nevelő családok felújítási kiadásait enyhíteni szándékozó támogatás részleteit az 518/2020. Kormány rendelet tartalmazza. Az otthonfelújítási támogatás keretein belül maximum 3 millió Forint igényelhető, mely a teljes felújítás költségének 50 %-a. Tehát ahhoz, hogy a maximális támogatási összeget megkapjuk összesen minimum 6 millió Forintot kell felújításra költenünk. Fontos tudni, hogy bár a 2015 -ben indított otthonteremtési program új elemével ismerkedünk, ezen támogatás igénylésének nem feltétele, hogy a CSOK-ot is igénybe vegyük. Az összefüggésüket tekintve tudni illik, hogy CSOK felhasználását igazoló számlák nem használhatóak fel a lakásfelújítási programban is. A felújítás során keletkezett számlák fele szólhat anyagdíjról, míg fele a munkadíjról. A számlák tekintetében nem elhanyagolható kritérium, hogy azokat nem állíthatja ki hozzátartozó vagy hozzátartozó vállalkozása, illetve nem fogadható el 5 %-os Áfa mértékű számla sem.

Kik vehetik igénybe?

 • gyermeket nevelő szülők
 • házastársak és élettársak egyaránt
 • elvált szülőknél csak az egyik szülőnél lehet figyelembe venni a gyermeket, tehát egy gyermek kapcsán nem újítható fel a két külön élő szülő saját-saját ingatlana, csak az egyik

(amennyiben a külön élő szülők 1-1 gyermeket nevelnek, akkor 1,5-1,5 millió Forintos támogatással lehet számolni, de a szülők dönthetnek úgy, hogy a kedvezményről lemondanak a másik fél javára)

 • az igénylők egyikének legalább 1 éves TB jogviszonnyal kell rendelkeznie, mely maximum 30 napra megszakított folyamatos TB- jogviszony. Bele számít az álláskeresési járadék, a nyugdíj melletti munkavégzés és a hallgatói jogviszony is.

Mi a helyzet a külföldi munkavégzéshez kapcsolódó biztosítási jogviszonnyal?

 • az elmúlt egy évben valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott személyek is igényelhetik, ha az igénylés napján már a magyar TB alá tartoznak
 • egyszülős család esetén akkor is igényelhető a támogatás, ha a szülő külföldön dolgozott – ebben az esetben az igénylés napján kell hazai TB-jogviszonnyal rendelkeznie

Nem vehetik igénybe a kedvezményt:

 • akiket köztartozás terhel
 • igénylést megelőző 180 napban közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyek

Van-e korhatári vonatkozása a rendeletnek gyermekekre nézve?

 • gyermeknek számít a legalább 12 hetes magzat egészen a gyermek 25 éves koráig
 • minden esetben az igénylővel együtt élő gyermek számítható kedvezményezettként
 • a GYOD -ra jogosító gyermek esetében nincs életkori határ (GYOD – tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeküket otthon ápolók részére folyósított ellátás)

Tulajdonosi kritériumok:

 • az igénylőnek vagy az igénylő gyermekének legalább 50 %-os tulajdonjoggal kell rendelkezni a felújítással érintett ingatlanban
 • több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén az előírt tulajdoni feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni
 • az érintett ingatlan kell, hogy legyen az igénylő bejelentett lakcíme 1 évre visszamenőleg (egy évnél fiatalabb gyermek vagy magzat, illetve új lakás vásárlásra, építése esetén ez az egyéves bentlakási viszony nem feltétel)

Az igénylés menete:

Kérelem útján igényelhető postai úton vagy online ügyfélkapu segítségével, illetve személyesen kormányablaknál. A kérelmek elbírálására 30 napos határidőt kapott az államkincstár, pozitív elbírálást követően a kiutalástól számított 180 napos határidőig jogosultságot kap a kincstár a felhasználás helyszíni ellenőrzésére a helyi kormányhivatal bevonásával. A számlák végső benyújtási határideje a munka befejezésétől számított 60. nap, melyet az utolsó számla kiállításától kell számítani. Amennyiben a kormányhivatal által a kincstárnak megküldött jegyzőkönyv jogosulatlan felhasználásról számol be, úgy a kincstár felszólítja az igénybe vevőt a támogatás kamattal növelt összegű visszafizetésére.

Lássuk mire is használható:

MK 2020. évi 259. számában megjelentek szerint a támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

h) klímaberendezés beépítése, cseréje,

i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

j) belső tér felújítása, ideértve

ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,

jb) a galériaépítést,

jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,

 jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,

 je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,

jf) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,

k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

l) kerítés építése,

m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,

o) térburkolat készítése, cseréje,

p) télikert kialakítása,

q) – amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,

r) alapozási szerkezet megerősítése, valamint

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Bár a felhasználhatósági paletta igen széleskörű, és minden bizonnyal sok családot fog segíteni az előrébb jutásban, de nem elhanyagolható tény, hogy minden esetben rendelkeznünk kell a felújítás teljes összegével, mert nem előre, csak utólag juthatunk a támogatás összegéhez.