Fizetési meghagyás

  • Kölcsönadott és az adós nem fizet?
  • Nem fizették ki vállalkozói-, megbízási díját?
  • Kártérítési igénye van?

Amennyiben követelése nem haladja meg az 1.000.000,- Ft-ot úgy a törvény sok esetben előírja a “fizetési meghagyásos” eljárás igénybevételét.

314. § (1) Csak a 313. §-ban meghatározott fizetési meghagyásos eljárás útján vagy a 127. §-ban meghatározott módon vagy a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított perben érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, amelynek a 24. és 25. § szerint számított összege az egymillió forintot nem haladja meg, feltéve, ha a kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete (a továbbiakban együtt: idézési cím), és ha a pénzkövetelés nem munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű jogviszonyából és a bedolgozói jogviszonyból ered.

Telefon: +36 1 412 0410, + 36 30 227 89 89 – E-mail: iroda[@]vizerugyved.hu